Ekspertyza budowlana – źle ocieplony budynek

  • 5 miesięcy temu
  • 66 Odsłon
  • thumbs up 0 thumbs down 0
work

Od umiejętnie położonego ocieplenia budynku zależy nie tylko wygląd elewacji, ale przede wszystkim możliwości grzewcze naszego domu. Jeżeli ocieplenie będzie prawidłowo zamontowane, będziemy w stanie uniknąć zarówno zawilgoceń ścian, jak i mostków termicznych generujących straty cieplne. Co zrobić, jeżeli okaże się, że ekipa budowlana wykonująca ocieplenie naszego domu nie wykona swojej pracy w sposób dokładny i narazi nas na dodatkowe koszty? W takiej sytuacji możemy zlecić rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie ekspertyzy budowlanej.

Nieprawidłowe przygotowanie ściany pod ocieplenie budynku

Jednym z najczęściej popełnianych błędów wykonawczych przez ekipy odpowiedzialne za ocieplanie budynków jest nieprawidłowe przygotowanie podłoża pod ocieplenie. Podstawową zasadą warunkującą skuteczność zewnętrznej izolacji cieplnej domu jest dokładne oczyszczenie ściany z pozostałości po zniszczonym tynku, ubytków, kurzu i innych drobin, które mogłyby utrudniać prawidłowe zamontowanie płyt styropianowych. Powierzchnia pod izolację termiczną powinna też być dokładnie osuszona. W przeciwnym wypadku nawet małe zawilgocenie pokryte szczelną warstwą styropianu może rozwijać się pod warstwą izolacyjną i przyczyniać się do powstawania pleśni na powierzchni ściany wewnątrz budynku. Z kolei niedokładne usunięcie ubytków lub luźnych pozostałości po starym tynku może powodować, że styropian będzie odpadał od ściany albo że klej, za pomocą którego będziemy mocować płyty styropianowe, nie będzie prawidłowo wiązał płyty z murem. Jeżeli do tego dojdzie, uszkodzone miejsca będzie trzeba na nowo zabezpieczyć. Żeby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z remontem, powinniśmy przed wykonaniem prac skonsultować się z rzeczoznawcą budowlanym, który wykona dla nas ekspertyzę budowlaną.

Wybieraj płyty styropianowe dobrej jakości

Jednym z najpopularniejszych sposobów na ocieplenie budynku jest zamontowanie płyt styropianowych. Pomimo dosyć prostego montażu tego typu izolacji wykonawcy nadal popełniają błędy w tym względzie i albo nieumiejętnie pokrywają ścianę warstwą ocieplenia, albo wybierają styropian złej jakości i typu, utrudniając sobie pracę. Pierwszym kryterium warunkującym skuteczność prac ociepleniowych jest zatem prawidłowy dobór płyt styropianowych dostosowanych do konkretnego rodzaju robót wykończeniowych. Pamiętajmy, że np. płyty przeznaczone do ocieplania elewacji nie sprawdzą się jako ocieplenie fundamentów, ponieważ będą nadmiernie nasiąkały wodą, przyczyniając się do ich podmakania. A to będzie już poważny błąd generujący nie tylko dodatkowe koszty, ale i obniżający skuteczność warstwy izolacyjnej. Jeżeli uznamy, że podczas robót dociepleniowych wykonawca popełnił tego typu błędy, możemy obligować go do naprawienia usterki. Przyda nam się wówczas ekspertyza budowlana przygotowana przez profesjonalnego rzeczoznawcę budowlanego.

Błędy podczas montowania płyt styropianowych

Skuteczność izolacji zewnętrznej budynku zależy także od umiejętnego przytwierdzenia styropianu do ściany. Najczęściej popełnianym błędem jest w tym przypadku niezastosowanie tzw. metody mijankowej, która powinna być powszechnie stosowaną metodą montażu styropianu. Dzięki przesunięciom płyt na spoinach zapewnimy im nie tylko lepszą łączliwość względem siebie, ale i stabilność na murze, co zapobiegnie powstawaniu mostków termicznych. Jeżeli wykonawca nie zastosuje się do tej metody, po jakimś czasie od zamontowania izolacji możemy mieć problem z niekontrolowanymi ruchami płyt styropianowych i pękaniem tynku w miejscu ich łączenia. Pamiętajmy, że w identyczny sposób powinniśmy zabezpieczyć wszystkie miejsca, w których dochodzi do styku płyt na krawędziach, np. otwory okienne i drzwi. Poważnym błędem, który będzie utrudniał dalsze prace, a przede wszystkim równomierne rozłożenie izolacji na powierzchni ściany, jest pominięcie zastosowania listwy startowej montowanej poniżej pierwszej warstwy ocieplenia. Jej brak może dodatkowo wpływać także na odrywanie się niezabezpieczonej warstwy płyt styropianowych.

Jeżeli w naszym domu mamy do czynienia z tym problemem, a zniszczona elewacja może być wynikiem błędów popełnionych przez ekipę wykonawczą remontującą budynek, mamy prawo zażądać, żeby wykonawca naprawił pozostawione usterki. Warto w takiej sytuacji zwrócić się o pomoc do eksperta w dziedzinie budownictwa. Rzeczoznawca budowlany dokona oględzin budynku i wykona ekspertyzę budowlaną, w której wskaże błędy wykonawcze i pomoże nam wyegzekwować działania naprawcze na koszt nierzetelnego wykonawcy.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

Komentowanie wyłączone.