Kto jest zobowiązany do otwarcia rachunku VAT i w jaki sposób należy to zrobić?

  • 1 miesiąc temu
  • 20 Odsłon
  • thumbs up 0 thumbs down 0
prowadzenie rachunku vat

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i będące jednocześnie podatnikami VAT zastanawiają się, czy będzie obowiązywał je split payment. Wielu podatników poszukuje także informacji, w jaki sposób należy otworzyć rachunek VAT w mechanizmie podzielonej płatności dla swojego firmowego konta.

Split payment w praktyce

Osoba prowadząca działalność gospodarczą i będąca jednocześnie czynnym podatnikiem VAT musi mieć na względzie, że do 30 czerwca 2018 roku, wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT, a precyzując, wprowadzenia nowego rozdziału 1a obejmującego artykuł 108a do 108d ustawy, został utworzony specjalny rachunek VAT. Jego otwarcie jest możliwe tylko dla rachunków rozliczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą. Nie ma możliwości otwarcia rachunku VAT dla rachunków typu ROR, ponieważ należą one do osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej. 

Należy pamiętać, że split payment w praktyce dotyczy wszystkich przedsiębiorców będących podatnikami VAT. Za otwarcie rachunku VAT uznawanego w mechanizmie podzielonej płatności odpowiedzialność biorą banki lub SKOK-i, w których przedsiębiorcy mają konta firmowe. Na wykonanie tego zadania wymienione instytucje finansowe miały nieprzekraczalny czas do 30 czerwca 2018 roku. Warto pamiętać, że od 1 lipca 2018 roku wszystkie firmy otrzymały możliwość korzystania z mechanizmu podzielonej płatności. Natomiast banki lub SKOK-i musiały do tego czasu poinformować każdego przedsiębiorcę o numerze jego rachunku VAT i zasadach obsługi tego typu instrumentu finansowego oraz zarządzania nim.

Czym jest rachunek VAT?

Prowadzenie rachunku VAT nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów. Bank lub SKOK prowadzi wyłącznie jeden rachunek VAT, bez względu na ilość posiadanych przez właściciela rachunków ROR. Można otworzyć większą liczbę rachunków VAT, ale czynność ta wymaga złożenia wniosku posiadacza rachunku w wybranych bankach czy oddziałach SKOK-u. 

Stosując split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, przedsiębiorstwa wykonują jeden przelew, wpłacając należności za otrzymaną usługę lub towar. Wzór komunikatu przelewu jest określony z góry przez konkretny bank lub oddział SKOK-u i udostępniony osobie prowadzącej firmę. W treści przepisów art. 108a ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzono dodatkowe informacje, jakie powinien zawierać wzór komunikatu przelewu. Przede wszystkim chodzi tutaj o numer faktury, za którą dokonywana jest płatność, jej kwotę brutto, kwotę podatku VAT, która wynika z faktury i jaka trafi na rachunek VAT sprzedawcy, a także NIP dostawcy usługi bądź też określonego towaru.

Na co konkretnie można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zastanawiają się, czy muszą otwierać rachunek VAT. Warto pamiętać, że split payment w praktyce obowiązuje każdego przedsiębiorcę, który jest czynnym podatnikiem VAT. Jednak jeśli nie są spełnione warunki do jego zastosowania, założenie rachunku VAT jest traktowane jako czynność dobrowolna. Należy pamiętać, że środki zgromadzone na rachunku VAT mogą być wykorzystywane przez jego posiadacza tylko na jasno określone cele. Prawo bankowe, które dotyczy metod regulowania zobowiązań z tytułu podatku VAT, jest w tym przypadku jedyną wskazówką, jak wykorzystać zgromadzone na rachunku VAT środki, aby było to działanie zgodne z obowiązującym w Polsce prawem bankowym. 

Decyzję o wykonaniu przelewu z wykorzystaniem rachunku VAT może podjąć nabywca usług lub towarów. Sprzedawca w celu lepszej kontroli nad przepływem środków na rachunek VAT może taką transakcję skonsultować z nabywcą, przy czym należy pamiętać, że ostateczna decyzja co do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności zawsze leży w gestii nabywcy.

Mechanizm podzielonej płatności i związany z tym obowiązek założenia rachunku VAT dotyczy wszystkich przedsiębiorców będących czynnymi płatnikami VAT. Dobrowolne założenie rachunku VAT jest możliwe wyłącznie po spełnieniu określonych wymogów.

źródło: Bttp.pl – doradztwo podatkowe Warszawa

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000062/T/D20180062L.pdf

Kategorie:
Biznes

Komentowanie wyłączone.